Ατομικά συμβόλαια

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Αίτημα αποζημίωσης Ατλαντικής

Πως στέλνω τα δικαιολογητικά αποζημίωσης για νοσοκομειακά ή εξωνοσοκομειακά έξοδα στην ασφαλιστική;

Avatar
Discard
1 Answer
0

Θα πρέπει να συμπληρώστε το έγγραφο που θα βρείτε εδώ και να το στείλετε μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και αποδείξεις στην διεύθυνση 

Ατλαντική Ένωση

Τμήμα αποζημιώσεων

Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 ΤΚ.115 26 - Αθήνα

Avatar
Discard