Καλώς ήρθατε!

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Αν δεν βρίσκετε την ερώτηση που ψάχνετε μην διστάσετε να δημιουργήσετε νέα ερώτηση και εμείς θα σας απαντήσουμε .

This question has been flagged
1 Reply
1217 Προβολές

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αποζημιωθώ

Άβαταρ
Απόρριψη
Συντάκτης Best Answer
  • Συνταγή και γνωμάτευση του ιατρού στο όνομα του

    ασφαλισμένου

  • Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις ή τιμολόγια του φαρμακείου, στα οποία αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων. Αν το φαρμακείο εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής, αυτές πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες χειρόγραφες, στις οποίες αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων.

    Στο πίσω μέρος των αποδείξεων επικολλούνται οι ετικέτες (κουπόνια) που υπάρχουν πάνω στα κουτιά των φαρμάκων και στα οποία αναγράφεται το είδος και η αξία του κάθε ενός.

    • Αν έχει προηγηθεί χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα , τότε απαιτούνται απλές φωτοτυπίες συνταγών και γνωματεύσεων στο όνομα του ασφαλισμένου και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια ή πρωτότυπες ταμειακές αποδείξεις με την συμμετοχή του ασφαλισμένου, χωρίς βέβαια τα κουπόνια, τα οποία παρακρατεί ο Κ.Α.Φ.


Άβαταρ
Απόρριψη

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!