Ομαδικά συμβόλαια

Καλώς ήρθατε!

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Αν δεν βρίσκετε την ερώτηση που ψάχνετε μην διστάσετε να δημιουργήσετε νέα ερώτηση και εμείς θα σας απαντήσουμε .

0

Φάρμακα

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αποζημιωθώ

Άβαταρ
Απόρριψη
1 Απάντηση
0
Best Answer
  • Συνταγή και γνωμάτευση του ιατρού στο όνομα του

    ασφαλισμένου

  • Πρωτότυπες θεωρημένες αποδείξεις ή τιμολόγια του φαρμακείου, στα οποία αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων. Αν το φαρμακείο εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής, αυτές πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες χειρόγραφες, στις οποίες αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων.

    Στο πίσω μέρος των αποδείξεων επικολλούνται οι ετικέτες (κουπόνια) που υπάρχουν πάνω στα κουτιά των φαρμάκων και στα οποία αναγράφεται το είδος και η αξία του κάθε ενός.

    • Αν έχει προηγηθεί χρήση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα , τότε απαιτούνται απλές φωτοτυπίες συνταγών και γνωματεύσεων στο όνομα του ασφαλισμένου και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια ή πρωτότυπες ταμειακές αποδείξεις με την συμμετοχή του ασφαλισμένου, χωρίς βέβαια τα κουπόνια, τα οποία παρακρατεί ο Κ.Α.Φ.


Άβαταρ
Απόρριψη

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!