Η ικανοποίηση των πελατών μας


Ομάδα υποστήριξης

Τελευταίες 7 ημέρες
Last 30 days
Τελευταίοι 3 μήνες
Latest Feedbacks
Re: Α/Φ 109777, Παπαδημητροπούλου Βικτώρια (#13864) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (#14468) FW: Σ/Λ ΕΘΝΙΚΗΣ (#14375) Ένταξη στο ομαδικό συμβόλαιο Interamerican (#12114) Cpcs Technologies Limited-Payments (#13310) Αντώνενας Γιάννης -- Πληρωμή.. Αυτοκίνητου (#13241) Ακύρωση συμβολαίου - BUPA (#12076) Re: ΑΜΚΑ για AETNA (#12422) Oner claim @101 (#9555) Ένταξη καλυπτόμενων μελών στο ομαδικό U-Blox (#8597) Kerakoll Hellas - Ανδρόνικος Μηνιάτης (#11584) Ένταξη προστατευόμενου μέλους στο ασφαλιστικό πρόγραμμα (#11310) [Ext] RE: Offer Insurance / Health / Travel for Raymetrics S.a. (#11023) [Ext] Fwd: Action required: We require additional tax details by 21 August 2022 (#10998) [Ext] Απ: Birthday Wishes (gr) (#10919) FW: 2003527/Kerakoll Hellas - ΜΑΤΣΑΓΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- (#10178) Εγγραφή στο my-policies.com (#10387) Εγγραφή στο my-policies. (#10321) Γνωμάτευση - Μύταρος Δημήτριος (#9967) Πληρωμή Δόσης - ΑΕΤΝΑ PI341014578 (#10154) Πιστοποιητικό ασφάλισης και κάρτα μέλους - AETNA (#10254) Πιστοποιητικά ασφάλισης και κάρτες μέλους ΑΕΤΝΑ (#10215) Ασφαλιστήρια συμβόλαια (#10173) Ειδοποίηση Πληρωμής (#9879) RE: Ερωτήσεις για ασφαλιστικό πρόγραμμα Renesas/Dialog (#8947) FW: Mail (#10027) Άνοιγμα λογαριασμού (#9819) GDPR (#9825) Credencials για το Portal (#9866) Άνοιγμα λογαριασμού (#9819) please grant me access to the portal (#9833) Υπόψη κυρίου Μάμαλη - Διόρθωση στο επώνυμο και πρόσβαση στο my-policies (#9844) RE: GDPR Υπενθύμιση (gr) (#9838) Σχετ.: Bupa Global - Important Policy Information (#9376) Πληρωμή Μιχάλη Κοντού σε εμάς (#9377) FW: RE: Ionic Travel Insurance: Tsidimas - GNT1 OLDMSG#:<319742> ** MSG#:<319818> (#9664) SIGN IN (#9500) ΜΠΕΜΠΑ CLAIM (#8449) ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ GENERALI DIORYX (11381972) (#9010) Α/Φ 10892241, ΥΤΜ6112, Θραύση Κρυστάλλων (#8515) Ενημέρωση Ονόματος Παιδιού (#8577) My-Policies (#8623) Ένταξη καλυπτόμενων μελών στο ομαδικό U-Blox (#8597) ΥΠΟΛΟΙΠΟ GENERALI - DIORYX (11381972) (#8481) ΥΠΟΛΟΙΠΟ GENERALI - LIQUIMAR (11382394) (#8507) Αίτηση αποζημειώσης - Generali (#1468) FW: Your Cigna Global Policy is due to Renew (#703) ΔΙΑΓΡΑΦΗ GENERALI - LIQUIMAR (11382394) (#8420) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ GENERALI - LIQUIMAR (11382394) (#8419) Βασίλης Λούζης - ανανεώση ΑΕΤΝΑ (#1449) FW: Ενημέρωση καταναλωτή - IDD (#8354) Αίτηση Αστικής Ευθύνης Οδοντιάτρου/Μάμαλη Σταματία (#2425) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΚΑΦΩΝ (#8296) Test (#8286)