Ασφαλίσεις Ιδιωτών

      Προγράμματα για κάθε ανάγκη σας 

      (Χρησιμοποιείστε το Easy Insurance Selector που θα βρείτε πιο κάτω, για να βρείτε πληροφορίες για τα  προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας) 

Αν υπάρχει κάποια άλλη σας ανάγκη που δεν περιγράφετε στο Easy Insurance Selector, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] και η ομάδα μας θα αναζητήσει την κατάλληλη λύση για εσάς.

Έχετε ήδη ασφαλιστήριο συμβόλαιο;


two men in suit sitting on sofa

Μελέτη του συμβολαίου σας

Μπορούμε να μελετήσουμε τα υπάρχοντα σας συμβόλαια και να σας συμβουλέψουμε τι πιθανές διορθώσεις ή προσθήκες μπορεί να χρειάζονται. Εϊστε ελεύθεροι να επιλέξετε αν τις οποίες τροποποιήσεις προκύψουν θα τις κάνετε με τον υπάρχοντα σύμβουλο ασφάλισης που έχετε ή μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

man writing on paper

Αλλαγή εξυπηρέτησης

Αν έχετε συμβόλαια και θέλετε να εξυπηρετούνται από εμάς, μπορείτε πολύ απλά χωρίς να αλλάξουν τα ασφάλιστρα σας, ή οι όροι ασφάλισης να τα μεταφέρετε στην εταιρία μας. Το δικαίωμα αυτό σας το δίνει ο νόμος για την προστασία του καταναλωτή.

Αίτημα αλλαγής