Ασφάλεια Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας.

Προγράμματα για τους αγρότες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες από ασφαλιστικές καλύψεις όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνα), κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισμό. 
Στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συμπληρωματικά με το Δημόσιο Φορέα ασφάλισης.

Καλύψεις

  • Παγετός
  • Χαλάζι
  • Ανεμοθύελλα
  • Πλημμύρα
  • Καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία
  • Χιόνι
  • Υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
  • Κίνδυνοι από τη θάλασσα
  • Φωτιά (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)
  • Κατολίσθηση από σεισμό (επιπλέον του ΕΛΓΑ κάλυψη)