Ασφάλεια Μεταφορών

Για κάθε είδους μεταφερόμενο φορτίο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η επιχείρησή σας. Επειδή, όμως, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις.

Η εταιρία μας, αναγνωρίζοντας αυτό το ενδεχόμενο, σας ασφαλίζει έναντι κινδύνων που μπορεί να προκύψουν: 

Κατά τη χερσαία, θαλάσσια, αεροπορική ή συνδυασμένη μεταφορά των εμπορευμάτων σας

Κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τους 

Ανεξαρτήτως εμπορεύματος που μεταφέρετε.

Επιλέγετε μεμονωμένα ή ετήσια συμβόλαια, ανάλογα με τον αριθμό μεταφορών που πραγματοποιείτε. Τα ασφάλιστρα προσαρμόζονται στις καλύψεις που επιλέγετε και στα χαρακτηριστικά της μεταφοράς, όπως το μεταφορικό μέσο και τη χώρα αποστολής ή προέλευσης. Οι καλύψεις σας διαμορφώνονται με βάση τις διεθνώς αναγνωρισμένες ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου.