Αποστολή αποζημίωσης

Σε περίπτωση που για το ίδιο αίτημα έχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, παρακαλώ κάντε τα .zip και ανεβάστε ένα αρχείο.
Σε περίπτωση που για το ίδιο αίτημα έχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, παρακαλώ κάντε τα .zip και ανεβάστε ένα αρχείο.
Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα από ένα συμβόλαια, παρακαλώ όπως μας προσδιορίσετε ποιο θέλετε να χρησιμοποιήσουμε για αυτή την αποζημίωση.

 Ευχαριστούμε λάβαμε την αποζημίωση σας

Η ομάδα μας θα προχωρήσει σε έλεγχο των στοιχείων
και θα την αποστείλει στην ασφαλιστική σας.