Ποια είναι η προμήθεια σας

Ξέρετε πόση πραγματικά είναι η προμήθεια που λαμβάνετε;

Άρθρο για διαμεσολαβητές


Είναι αλήθεια ότι οι ονομαστικές προμήθειες που υπάρχουν στην Ελλάδα για τους διαμεσολαβούντες είναι αρκετά υψηλές. 

Όμως έχετε κάνει ποτέ τους υπολογισμούς σε τι πραγματικά αντιστοιχούν αυτές οι προμήθειες;

Είναι κοντά στο νούμερο που αναγράφετε στην σύμβαση;

Η απάντηση είναι όχι . Αναλόγως της εταιρίας και των δικαιωμάτων συμβολαίου που εφαρμόζεται η προμήθεια αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά πολύ προς τα κάτω !

Ο πελάτης πληρώνει μικτά ασφάλιστρα εσείς όμως αμοίβεστε στα καθαρά τα οποία πολλές φορές είναι δραματικά χαμηλά.

Χρησιμοποιείστε το πιο κάτω εργαλείο για να δείτε την πραγματική σας προμήθεια

Υπολογίστε την 

προμήθειά σας

 

Ποια είναι η προμήθεια σας
My-Policies.com March 13, 2022
Share this post
Tags
Archive
AETNA αποζημιώσεις
Απολογιστική αποζημίωση