Ατομικά συμβόλαια

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Ενεργοποιήση αιτήματος προέγκρισης στη Generali

Τι χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί το αίτημα προέγκρισης

Άβαταρ
Απόρριψη
1 Απάντηση
0

Για να ενεργοποιηθεί ένα αίτημα προέγκρισης θα πρέπει :

1.         Να προσκομισθούν πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα θεράποντα ιατρού και το έντυπο του αιτήματος αποζημίωσης.

2.         Η προγραμματισμένη νοσηλεία να αφορά σε συμβεβλημένο και μόνο Νοσοκομείο.

3.         Απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία επέμβασής με ολοκληρωμένο φάκελο. (Η πρώτη εργάσιμη ημέρα θεωρείται η επόμενη της παραλαβής του αιτήματος.)

4.         Σε έκτακτα περιστατικά δεν ενεργοποιείται η προέγκριση διότι προέχει η υγεία του ασφαλισμένου και το περιστατικό εκτιμάται κατά τη  νοσηλεία.

5.         Η διαδικασία προέγκρισης δεν είναι υποχρεωτική και δεσμευτική ούτε για τον ασφαλισμένο αλλά ούτε και για την ασφαλιστική , είναι προαιρετική και για τις 2 πλευρές .

6.         Για να ολοκληρωθεί μια προέγκριση θα πρέπει η ασφαλιστική να γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί η νοσηλεία .

7.         Η προέγκριση ισχύει για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που απαντήσει η ασφαλιστική

Άβαταρ
Απόρριψη