Καλώς ήρθατε!

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Αν δεν βρίσκετε την ερώτηση που ψάχνετε μην διστάσετε να δημιουργήσετε νέα ερώτηση και εμείς θα σας απαντήσουμε .

This question has been flagged
1 Reply
507 Προβολές

Τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για την απολογιστική αποζημίωση σε περίπτωση νοσηλείας

Άβαταρ
Απόρριψη
Συντάκτης Best Answer

Η πλήρη συγκέντρωση των εντύπων που απαρτίζουν τον Ιατρικό φάκελο είναι πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση της εκτίμησης της αποζημίωσης απο την ασφαλιστική.

Σε περίπτωση απολογιστικής αποζημίωσης  είναι υποχρεωμένος ο ασφαλισμένος να τα συγκεντρώσει και να τα υποβάλλει στην ασφαλιστική.


Πιο συγκεκριμένα ο Ιατρικός φάκελος περιλαμβάνει: 


1. Εισιτήριο

2. Εξιτήριο

3. Ιατρικά Πορίσματα – Γνωματεύσεις θεραπόντων γιατρών

4. Αποτελέσματα με πόρισμα Εργαστηριακών ή και Απεικονιστικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν

5. Τα Φύλλα Νοσηλείας παρακολούθησης της πορείας του ασθενή και της φαρμακευτικής αγωγής που δόθηκε

6. Το πρακτικό χειρουργείου (όταν αφορά χειρουργικό περιστατικό) 

7. την Ιστολογική (σε χειρουργικό περιστατικό)


Επιπλέον απαραίτητα έντυπα είναι και τα κάτωθι:


1.Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Κλινικής & Ιατρών)

2. Η αναλυτική καρτέλα χρεώσεων (εφόσον δεν περιγράφονται στο τιμολόγιο της Κλινικής)

3. Μια βεβαίωση από το Λογιστήριο Ασθενών, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό συμμετοχής του Φορέα Κύριας Ασφάλισης στις συνολικές δαπάνες

4.Το τιμολόγιο αγοράς των ειδικών υλικών (εφόσον γίνει χρήση τους)


Άβαταρ
Απόρριψη

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!