Καλώς ήρθατε!

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Αν δεν βρίσκετε την ερώτηση που ψάχνετε μην διστάσετε να δημιουργήσετε νέα ερώτηση και εμείς θα σας απαντήσουμε .

This question has been flagged

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσω για να αποζημιωθώ σε περίπτωση θανάτου μέλους της οικογενείας μου;

Put your question here.
Άβαταρ
Απόρριψη
Συντάκτης Best Answer

Στην ατυχή περίπτωση που χρειαστεί να ζητήσετε αποζημίωση για την απώλεια ζωής κάποιου ασφαλισμένου θα χρειαστεί να προσκομιστούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά.

 • Επιστολή γνωστοποίησης του θανάτου.
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου (επικυρωμένη)
 • Πιστοποιητικό Θανάτου
 • Αντίγραφο της ταυτότητας του ασφαλισμένου
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού του θανόντος
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος
 • Πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης της διαθήκης από το Ειρηνοδικείο. Στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της καθώς και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αφαίρεσης της γονικής μέριμνας από την/τον σύζυγο ούτε να εκκρεμεί σχετική αγωγή (για το/τα ανήλικο/α τέκνο)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δικαιούχων
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού των δικαιούχων
 • Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης από ΑΑΔΕ ή Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για τον κάθε δικαιούχο
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης για τον κάθε δικαιούχο.
 • Αίτηση αποζημίωσης της ασφαλιστικής υπογεγ/νη με γνήσιο υπογραφής από τον κάθε δικαιούχο (για τον ανήλικο υπογράφει ο έχων τη γονική μέριμνα)
 • Η κάθε ασφαλιστική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει άλλες πληροφορίες σχετικές με τo θάνατο (π.χ.βιβλιάριο υγείας ,κλπ.)
Άβαταρ
Απόρριψη

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!