Νομική προστασία


Δίπλα σας η μεγαλύτερη ομάδα δικηγόρων για να σας υποστηρίξει τα δικαιώματά σας με πληρωμένα τα έξοδα.(*)  

Είναι πολλές φορές που δεν διεκδικούμε το δίκιο μας, είτε γιατί δεν έχουμε τα μέσα και θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος για να τα βρούμε, είτε διότι το κόστος για να το διεκδικήσουμε,  υπερβαίνει την ωφέλεια που θα έχουμε από την διεκδίκησή του.

Για την μεν πρώτη περίπτωση τι πιο ιδανικό από το να είχαμε μία μεγάλη ομάδα δικηγόρων στη διάθεσή μας η οποία θα αναλάμβανε το οποιοδήποτε αίτημα μας για υπεράσπιση ή για διεκδίκηση της αποζημίωσης μας, είτε σε επίπεδο συμβουλών είτε σε επίπεδο νομικών ενεργειών.

Για το δε δεύτερο με λιγότερο από 5 ευρώ τον μήνα ΄έχετε την δυνατότητα εσείς και όλα τα μέλη της οικογενείας σας, χρήσης των υπηρεσιών τους και την κάλυψη των εξόδων που θα γίνουν.

Με την υποστήριξη της ARAG 

Τι καλύπτει το συμβόλαιο;


 1. Την  άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως  βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος υποστεί σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλει να στραφεί για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου.

 2. Την   υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων  λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων.

 3. Την επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη του και  στην παροχή υπηρεσιών με σύμβαση έργου «μπλοκάκι»  προς έναν εργοδότη.

 4. Τις διαφορές που προκύπτουν με τα  ασφαλιστικά ταμεία .

 5. Τις διαφορές από  ενοχικές συμβάσεις  της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει ο ασφαλισμένος.
 6. Τις διαφορές που προκύπτουν από την  κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική  εφόσον έχει δηλωθεί. Κατοικίες, οι οποίες εκμισθώνονται πρέπει να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης ακινήτων.  Σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις η κάλυψη ξεκινά μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης.
 7. Τις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού.


Δείτε μερικά παραδείγματα που θα μπορούσε να γίνει χρήση του συμβολαίου .

Παραδείγματα 

Με λιγότερο από 

60  euro

τον χρόνο

(*) Οι τιμές ορίζονται από την ασφαλιστική και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Τι έξοδα αναλαμβάνει η ασφαλιστική;

(*) Τα έξοδα καλύπτονται μέχρι του ποσού της κάλυψης που έχετε αγοράσει.

 • Την αμοιβή δικηγόρου της επιλογής σας
 • Τα δικαστικά έξοδα (ένσημα-παράβολα)
 • Τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών
 • Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων
 • Την δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εάν έτσι ορίσει το δικαστήριο

Έντυπο πληροφοριών προγράμματος 


Αίτηση Ασφάλισης.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε την ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο πρόγραμμα νομικής προστασίας της εταιρίας μας.

Thank You For Your Request

Our team will message you back as soon as possible.
In the meantime we invite you to visit our ιστότοπος.