Εξασφαλίστε την σύνταξή σας

Επειδή κάποιες φορές μπορούμε να προγραμματίσουμε... το μέλλον μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συνταξιοδοτικά & Αποταμιευτικά Προγράμματα

Η ζωή είναι γεμάτη από προκλήσεις. Η εξασφάλιση της οικογένειάς σας, η αγορά νέας κατοικίας, οι σπουδές των παιδιών σας, είναι κάποιες από αυτές. Σημαντικότερη όμως πρόκληση αποτελεί η εξασφάλιση μίας «πρόσθετης» σύνταξης, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα απειλούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε διεθνές επίπεδο. 

Θα πρέπει λοιπόν, από σήμερα κιόλας, να σχεδιάσετε τη δημιουργία ενός πρόσθετου κεφαλαίου για τα χρόνια που έρχονται μέσα από ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης, εμπλουτίζοντάς το με ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ένα ικανοποιητικό εισόδημα ακόμα και αν προκύψει κάτι απρόοπτο. 

Οι δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τρέχον ασφαλιστικό σύστημα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για σύγχρονες συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές λύσεις, που μπορούν να παρέχουν σιγουριά για το μέλλον. 

Η διασφάλιση του μελλοντικού βιοτικού σας επιπέδου, αλλά και η οικονομική ανεξαρτησία, σάς εξασφαλίζουν μια ζωή σύμφωνα με τους δικούς σας όρους. Γνωρίστε τα προγράμματά Σύνταξης και Αποταμίευσης που μπορούμε να σας βρούμε.

Ενδεικτικός πίνακας εξέλιξης αποταμίευσης 

Στο παράδειγμά μας:

Εάν καταβάλλουμε 100€, 150€ και 500€ το μήνα θα έχουμε την απόδοση του γραφήματος.

Η απόδοση και το κέρδος μας θα παρατηρήσουμε ότι αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό όσο αυξάνουμε την διάρκεια του προγράμματος. Ο υπολογισμός έχει γίνει με μέσο επιτόκιο επένδυσης το 6% και σταθερή δόση αποταμίευσης ανά μήνα για όλα τα χρόνια.

Για αναλυτική μελέτη επικοινωνήστε μαζί μας