Επαγγελματική Αστική ευθύνη


 Επικοινωνήστε μαζί μας

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ: 

 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης / συκοφαντίας
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος
 • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
 • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού 

Επιπλέον καλύψεις:

 • Απώλεια εγγράφων

 • Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενες σε δόλιες πράξεις / ενέργειες υπαλλήλων

 • Έξοδα παρουσίας ενώπιον Δικαστηρίων

 • Εκτεταμένη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων

Ποιοί ασφαλίζονται

 • Το νομικό πρόσωπο μέσω του οποίου ασκείται το επάγγελμα

 • Το φυσικό πρόσωπο ως ελεύθερος επαγγελματίας

 • Οι συνεργάτες

 • Οι υπάλληλοι

 • Οι κληρονόμοι των παραπάνω προσώπων

Επαγγέλματα που μπορούν να καλυφθούν


 • Δικηγόροι - Δικηγορικές εταιρίες
 • Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία – Ελεγκτικές Εταιρίες (Auditors) 
 • Εταιρίες Τεχνολογίας (IT) 
 • Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών 
 • Εταιρίες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Management Consultants) 
 • Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί – Μελετητές 
 • Ταξιδιωτικοί Πράκτορες 
 • Διαφημιστικές Εταιρίες Εφημερίδες & Περιοδικά 
 • Εκδοτικοί Οίκοι 
 • Εκτυπωτικές Εταιρίες 
 • Εταιρίες Γραφικών Τεχνών 
 • Εταιρίες Έρευνας Αγοράς 
 • Εταιρίες Marketing και Δημοσίων Σχέσεων 
 • Εταιρίες Εύρεσης Προσωπικού Διακανονιστές Ζημιών Κτηματομεσιτικές 
 • Εταιρίες Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Μεταφραστικές 
 • Εταιρίες Εταιρίες Outsourcing 
 • Ιατροί
 • Παραϊατρικά Επαγγέλματα (ενδεικτικά) 
 •     Οπτικοί Αρωματοθεραπευτές
 •     Ειδικοί Feng Shui 
 •     Οστεοπαθητικοί 
 •     Βοτανοθεραπευτές 
 •     Υπνοθεραπευτές 
 •     Φυσιοθεραπευτές 
 •     Οστεοπαθητικοί 
 •     Λογοθεραπευτές 
 •     Εργοθεραπευτές 
 •     Ειδικοί Shiatsu 
 •     Χειροπράκτες 
 •     Ειδικοί Spa Υγείας & Ομορφιάς
 •     Κοινωνικοί Λειτουργοί 
 •     Βελονιστές 
 •     Ψυχολόγοι 
 •     Ακουολόγοι 
 •     Ρεφλεξολόγοι 
 • Franchisors 
 • Κομμωτές - Κομμωτήρια 
 • Φωτογράφοι