Απλά, γρήγορα, οικονομικά


Ταξιδιωτική ασφάλιση με παγκόσμια κάλυψη.

 

Υγείας

Κάλυψη σε περίπτωση που εμπλακείτε  σε ατύχημα ή αρρωστήσετε και χρειάζεστε ιατρική βοήθεια ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.

Ταξιδιωτική

Κάλυψη για καθυστέρηση ταξιδιού, απώλεια παραδοτέων αποσκευών, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, φυσικές καταστροφές και προσωπική ευθύνη.