ΦΠΑ στις αποζημιώσεις επαγγελματιών

Πρέπει να αποζημιώνεται ή όχι

Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν τον ΦΠΑ σε αποζημιώσεις πελατών που εκπίπτουν τον ΦΠΑ.

Την 1.6.2000 κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που ρύθμιζε θέματα φορολογίας. Στο άρθρο 15 του σχεδίου περιλαμβανόταν τροποποίηση – συμπλήρωση διατάξεων του Ν 1642/1986, με την οποία καταργούνταν η υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ στις περιπτώσεις αναπλήρωσης της ζημιάς από τρίτους (μεταξύ των οποίων και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες).

Δηλαδή δεν θα περιλαμβανόταν πλέον ο αναλογών ΦΠΑ στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε επαγγελματίες, το αντικείμενο εργασιών των οποίων υπαγόταν σε ΦΠΑ.

Διαβάστε την σχετικά γνωμοδότηση 


ΦΠΑ στις αποζημιώσεις επαγγελματιών
Γιάννης Μάμαλης | my-policies.com 22 Δεκεμβρίου 2022
Share this post
Ετικέτες
Archive
Προνόμιο για όλους
Δίκτυο συνεργαζομένων διαγνωστικών