ΦΠΑ στις αποζημιώσεις επαγγελματιών

Πρέπει να αποζημιώνεται ή όχι
December 22, 2022 by
ΦΠΑ στις αποζημιώσεις επαγγελματιών
Γιάννης Μάμαλης | my-policies.com

Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν τον ΦΠΑ σε αποζημιώσεις πελατών που εκπίπτουν τον ΦΠΑ.

Την 1.6.2000 κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που ρύθμιζε θέματα φορολογίας. Στο άρθρο 15 του σχεδίου περιλαμβανόταν τροποποίηση – συμπλήρωση διατάξεων του Ν 1642/1986, με την οποία καταργούνταν η υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ στις περιπτώσεις αναπλήρωσης της ζημιάς από τρίτους (μεταξύ των οποίων και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες).

Δηλαδή δεν θα περιλαμβανόταν πλέον ο αναλογών ΦΠΑ στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε επαγγελματίες, το αντικείμενο εργασιών των οποίων υπαγόταν σε ΦΠΑ.

Διαβάστε την σχετικά γνωμοδότηση 


ΦΠΑ στις αποζημιώσεις επαγγελματιών
Γιάννης Μάμαλης | my-policies.com December 22, 2022
Share this post
Tags
Archive