Προσφορά ασφάλισης Κατοικίας

Μπορούμε να σας αναζητήσουμε λύσεις σε όλη την Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Υπολογίστε την αξία του περιεχόμενου σας

Μπορείτε να λάβετε προσφορά από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που θέλετε, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του(των) ακινήτων στην πιο κάτω φόρμα

Προσφορά Κατοικίας

Συχνές ερωτήσεις για τον ΕΝΦΙΑ

Ποιες καλύψεις χρειάζεται να διαθέτει το συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας μου για να εξασφαλίσω έκπτωση 10% στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ;

Για να έχετε τη μείωση 10% στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα χρειαστεί το συμβόλαιο της κατοικίας σας να διαθέτει τουλάχιστον τις καλύψεις: 

  • Πυρκαγιά
  • Πλημμύρα
  • Σεισμό

Για να έχετε μείωση στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, χρειάζεται να έχετε ασφαλίσει την κατοικία σας τουλάχιστον, για τρεις μήνες. Στην περίπτωση όμως αυτή, όταν ασφαλίζετε την κατοικία σας για μικρότερη διάρκεια από ένα χρόνο, τότε η μείωση στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι κλιμακωτή, και εφαρμόζεται σύμφωνα με τα παρακάτω.

  • Ασφάλιση για 12 μήνες φέρνει έκπτωση 10%
  • Ασφάλιση για 9 μήνες φέρνει έκπτωση 7,5%
  • Ασφάλιση για 3 μήνες φέρνει έκπτωση 2,5%
  • Ασφάλιση για 2 μήνες δεν φέρνει έκπτωση.

Η μείωση στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα αποδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και για την ταυτοποίηση του ακινήτου θα χρειαστεί ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).

Μπορείτε να βρείτε τον ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) στο:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου ακίνητης περιουσίας
  • Στο έντυπο Ε9
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.