Αστικές ευθύνες για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ο έξυπνος τρόπος για να προστατέψετε την επιχείρησή σας.

Επαγγελματική Αστική ευθύνη 

Ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν στο κάθε επάγγελμα.

Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού και των φυσικών προσώπων.

Προβολή σε υποψήφιους πελάτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ευθύνη προϊόντος


Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου

Εργοδοτική Αστική ευθύνη


Αστική ευθύνη Διευθυντικών στελεχών

Αστική ευθύνη πειρβαλλοντικής ρύπανσης


Αστική ευθύνη κατασκευής έργου

Αστική ευθύνη συναρμολόγησης έργου


 

Θα ήθελα να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.


Στοιχεία Επικοινωνίας