Εξυπηρέτηση  συμβολαίων επιχειρήσεων   σε   ατομικό επίπεδο   , με προσωπική  επαφή από τους International-brokers.com & International-Agents.com


Με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών δεκαετιών μπορούμε να σας κάνουμε ανάλυση ρίσκου και έρευνα στην ασφαλιστική αγορά τόσο της Ελλάδος όσο και του Εξωτερικού.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη , σε συνδυασμό με προσωποποιημένο service.

people doing office works

Ομαδική ασφάλιση

Προγράμματα υγείας από 3 εργαζόμενους και άνω.

Διαβάστε περισσότερα

person using MacBook Pro on table

Συνταξιοδοτικό

Συνταξιοδοτικός λογαριασμός εργαζόμενων.

Διαβάστε περισσότερα

D & O

Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για τα στελέχη των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

low angle photo of city high rise buildings during daytime

Περιουσίας

Ασφαλίστε την επιχείριση σας από Φυσικούς κινδύνους, Ηλεκτρονικούς, Άπατες, Πιστωτές κ.α.

Ναυτιλιακές

Ανήκετε στις επιχειρήσεις της ναυτιλίας; Ειδικά προϊόντα μόνο για τον κλάδο σας.

person wearing watch near laptop

On line ασφαλίσεις για επιχειρίσεις


Ταξιδιωτική ασφάλιση - Expatriate Group