Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας;


Απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις και στείλτε μας το βιογραφικό σας.


Τι κερδίζετε με την συνεργασία μας;

 • Ομαδικότητα, φιλικό περιβάλλον.
 • Σταθερότητα και οικονομική εξέλιξη
 • Τηλεργασία
 • Επικοινωνία με πελατολόγιο υψηλού επιπέδου
 • Ασφαλιστική εμπειρία υψηλού επιπέδου

Παροχές

Για όλες τις θέσες εργασίας.

Δυναμικός μισθός

Μισθός που αυξάνεται δυναμικά ανάλογα με τον χρόνο εργασίας στην εταιρία μας και την απόδοση του υπαλλήλου

Εκπαίδευση

Πλήρης και συνεχής εκπαίδευση για κάθε τμήμα.

Τηλεργασία

Η εταιρία μας λειτουργεί με πρότυπα Virtual Offices και προσφέρει πλήρη τηλεργασία στους υπαλλήλους της.

Επιπλέον παροχές

Αναλόγως της θέσης εργασίας.

Laptop

Παροχή Laptop και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.

Ομαδικό συμβόλαιο

Ιατροφαρμακευτική ιδιωτική περίθαλψη.

Έξοδα κίνησης - παράστασης

Κάλυψη εξόδων κίνησης και παράστασης που γίνονται για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα.

 • Γνώσεις Αγγλικών    
 • Πιστοποίηση Α επιπέδου  ασφαλιστικών γνώσεων
 • Διάθεση για τηλεργασία
 • Οργανωτικότητα
 • Ευχέρεια στην χρήση υπολογιστών

Προσόντα που θα εκτιμηθούν

 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Διαμονή στην Αθήνα    
 • Ηλικία >35 ετών

Στείλτε μας το βιογραφικό σας.

Thank You For Your Application

Our team will message you back as soon as possible.
In the meantime we invite you to visit our website.