Πως μπορείτε να χτίσετε τον ομαδικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό σας; 


Εργαλείο για την επιχείρισή σας.

Πως μπορείτε να χτίσετε τον ομαδικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό σας; 

Δημιουργήστε κατηγορίες υπαλλήλων 

Δημιουργήστε κατηγορίες υπαλλήλων που θέλετε να τους χειριστείτε διαφορετικά π.χ. (Εργαζόμενοι παραγωγής, Εργαζόμενοι Marketing , Εργαζόμενοι στο εξωτερικό κ.α.)

Καθορίστε τις εισφορές

Καθορίστε σε κάθε κατηγορία με ποιον τρόπο θα συνεισφέρει ο υπάλληλος και με ποιον η εταιρία, διαλέγοντας έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω τρόπους εισφορών.


Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι εισφορών 

Δείτε τι επιλογές έχετε.

Για την εταιρία

 

Να συνεισφέρει μόνον η εταιρία  

  • είτε σταθερό ποσό 

  • είτε ποσοστό επί των μικτών αποδοχών του υπαλλήλου 

Να συνεισφέρει η εταιρία , εφόσον συνεισφέρει και ο εργαζόμενος

  • είτε σταθερό ποσό 

  • είτε ποσοστό επί των μικτών αποδοχών του υπαλλήλου 

  • είτε ποσοστό επί των εισφορών του εργαζομένου (π.χ. το 100% αυτών, το 50% το 200%)

Να κάνει έκτακτες καταβολές η εταιρία σε μορφή μπόνους στον αποταμιευτικό λογαριασμό του εργαζόμενου

π.χ. 1 φορά τον χρόνο λόγω καλών αποτελεσμάτων.

Για τον εργαζόμενο

 

Να συνεισφέρει μόνον ο εργαζόμενος

  • είτε σταθερό ποσό 

  • είτε ποσοστό επί των μικτών αποδοχών του 

Να ζητήσει από την εταιρία να πιστώνει εκεί τα μπόνους του

  • η εταιρία για λογαριασμό του.

Να συνδυάσετε μερικούς ή όλους από τους παραπάνω τρόπους.

Με την δυναμική που σας δίνουν οι συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ομαδική ασφάλιση σαν πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης της εταιρίας σας.