Συνταξιοδοτικός

λογαριασμός

Μάθετε πως βοηθάει την εταιρία σας και τους εργαζόμενους της.

Ευέλικτος σχεδιασμός

με βάση τους στόχους σας

Φορολογικά οφέλη

για επιχείριση και εργαζόμενους

Σχέσεις εμπιστοσύνης

με τους ανθρώπους σας

Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθιστούν τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μία εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της, όπως:

 • Αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος της συνταξιοδότησης

 • Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών

 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία

 • Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας

 • Φορολογικά οφέλη τόσο για την εταιρία όσο και για τον εργαζόμενο

  1. Οι εισφορές θεωρούνται για τις εταιρίες παραγωγική δαπάνη και δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για τον εργαζόμενο, οπότε δεν υπόκεινται σε φορολόγηση
  2. Οι εισφορές των εργαζομένων που συμμετέχουν, εξαιρούνται από το φορολογητέο τους εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και δεν καταβάλλουν φόρο μέχρι την λήψη της παροχής
  3. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, απολαμβάνουν ειδικής αυτοτελούς φορολογικής μεταχείρισης, κατά την στιγμή κατά την οποία θα λάβουν την παροχή που δικαιούνται.

Σύνταξη επιπλέον της κοινωνικής ασφάλισης

Οι εργαζόμενοί σας παραμένουν ασφαλισμένοι στους φορείς του Δημοσίου από όπου θα λάβουν τη σύνταξή τους. Παράλληλα, ενισχύετε τη σύνταξή τους με εισφορές που καταβάλλετε κάθε χρόνο ανά εργαζόμενο που εντάσσετε στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει αν θα καταβάλλει και ο ίδιος εισφορές για να ενισχύσει τη σύνταξη που χτίζεται.

Έτσι, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη σας μπορούν να αξιοποιούν:

 1. Τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισής τους.
 2. Τα πρόσθετα πλεονεκτήματα του ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος που θα δημιουργήσει η εταιρία σας.

Κίνητρα για τους εργαζομένους σας

Ενισχύοντας τη σύνταξη των εργαζομένων σας, τους δίνετε τη δυνατότητα να διατηρούν το επίπεδο ζωής που θέλουν μετά τη συνταξιοδότηση. Έτσι:

 • Ενισχύετε την αποδοτικότητά τους στον χώρο εργασίας.
 • Αυξάνετε την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση.
 • Δημιουργείτε σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.

Προσέλκυση νέων στελεχών

Με την παροχή επαγγελματικής σύνταξης στους ανθρώπους σας βελτιώνετε την εικόνα της επιχείρησής σας και αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη αγορά. Έτσι, προσφέρετε κίνητρο σε νέα ικανά στελέχη να εργαστούν για εσάς.

Δείτε αναλυτικότερα

Φορολογικά οφέλη

Έχετε πλήρη φοροαπαλλαγή για τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλετε για κάθε εργαζόμενό σας που εντάσσεται στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013.

Διαβάστε το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ομαδικά συνταξιοδοτικά (ενημέρωση 2021)


 

Θα ήθελα να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.


Στοιχεία Επικοινωνίας